Meiji Amino Collagen Nhật Bản (dạng bột)

600,000

Collagen Amino là sản phẩm cao cấp hàng đầu của Meiji Co, LTD – Nhật Bản được làm từ 100% Collagen cá.

Meiji Amino Collagen Nhật Bản
Meiji Amino Collagen Nhật Bản (dạng bột)

600,000